รายนามเจ้าภาพภัตตาหาร 2562
รายนามเจ้าภาพถวายสังฆทาน-ภัตตาหาร ประจำเดือน ปีพ.ศ.2562
วันที่ 1. คุณสายหยุด รัตนบุตร
วันที่ 2.คุณพนมพร วงษ์เรือง
วันที 3.คุณจิตติมา ไข่มุกด์
วันที่ 4.คุณสุรชัย ภู่อ่ำ
วันที่ 5.คุณเจทินี ศรีตระกูล
วันที่ 6.คุณชลธิชา ทองปลิว***
วันที่ 7.คุณชินภพ เจริญกิตติพร
วันที่ 8.คุณจิระโชติ ศรีโยหะ
วันที่ 8.ร้านประกอบทรัพย์
วันที่ 9. คุณรัชนีวรรณ ศรีตระกูล
วันที่ 10.คุณสมัย ดีกลาง
วันที่ 11. คุณลฎาภา ชลารักษ์ และครอบครัว
วันที่ 12 .คุณปัญชลีย์ ปิยะมณีศิลป์
วันที่ 13.คุณณัฐวิทย์ วุฒิกุลพานิช
วันที่ 14 คุณนุ่น*** 
วันที่ 15.คุณกิตติชัย เจริญกิตติพร 
วันที่ 16.คุณสุจิตรา ศรีตระกูล
วันที่ 17.คุณบุษยมาน ต.รุ่งเรือง***
วันที่ 18.คุณศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์***
วันที่ 19.คุณณัฐพงษ์ บานเย็น
วันที่ 20.คุณสุภาพ มหาสวัสดิ์
วันที่ 21.ลูกชายคุณเจทินี ศรีตระกูล
วันที่ 22 คุณวรสกุล บุญคุณ
วันที่ 23 คุณอรรถพล คำหอมรื่น
วันที่ 24-คุณสิริลักษณ์ หมื่นฤทธิ์
วันที่ 25 คุณสายทอง ชัยรัตนวิจิตร 
วันที่ 26 คุณมาวิน ภู่สุวรรณ
วันที่ 27 น้องเล็ก&เทอโบ(น้ำยาปู)
วันที่ 28.คุณสุริยา ทรัพย์ธำรงค์
วันที่ 29.คุณลฎาภา   ชลารักษ์
วันที่ 30. คุณอัมรา คงทน
วันที่.31.คุณสมบัติ ชมคะตุ
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ 089-9202647
•• ขอทุกท่านจงร่วมกันอนุโมทนาบุญของท่านผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้ 
ให้เจ้าภาพ พร้อมครอบครัว ให้จงมีแต่ความสุข ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุมั่นขวัญยืน ให้สุขกายสุขใจ ประกอบกิจการใดก็ให้ก้าวหน้า ให้สะดวกดี ให้มีกำไร ให้เจริญสว่างรุ่งเรือง ให้เงินทองไหลมาเทมา ให้เหลือกินเหลือใช้ ให้เจริญด้วยโภคทรัพย์ เจริญด้วยอริยทรัพย์ อย่าได้พบคำว่าไม่ได้ อย่าได้เจอคำว่าไม่มี เดินทางไปที่ใดก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัย สะดวกถึงไวไม่มีอุปสรรค มีโชคลาภอยู่เป็นนิจ คิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกๆประการ ประกอบการใดก็ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยอำนาจแห่งบุญ โดยอัศจรรย์ โดยพิสดาร โดยฉับพลันทันที ให้วาสนาบารมีเพิ่มพูน มากมายด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ บริวาร ธนสารสมบัติ ทั้งในภพนี้และภพต่อๆไป ตราบเข้าสู่พระนิพพาน ตลอดสิ้นกาลนานเทอญฯ