เจ้าภาพถวาย สังฑทานค่าไฟฟ้า และค่าน้ำแด่พระภิกษุสงค์ และสามเ